Трипътни седлови вентили

Трипътни шунтови, смесителни и разделителни вентили MUT серия MK с възможност да бъдат задвижвани с електрическа задвижка. Подходящи за водоснабдителни, отоплителни и климатични системи и системи за битова гореща вода (БГВ)