Трипътни и четирипътни вентили

Трипътни и четирипътни смесителни и разделителни вентили за предотвратяване на кондензация в котли