Соларна течност пропиленгликол концентрат, туба 5 л

Соларна течност пропиленгликол концентрат, туба 5 л
 ТЕЧНОСТ ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ КОНЦЕНТРАТ НЕЗАМРЪЗВАЩА ТЕЧНОСТ АНТИФРИЗ 5 л АКВА СИСТЕМИ
54,00 лв.
Артикул #: ZA0013-005
Производител: Аква системи (България)
Тегло: 5.100 кг.
Гаранция: 36 месеца
Доставка:      Експресна - 1 до 4 работни дни
Цена ( доставка ): 10,00 лв.
Бр.

Пропиленгликол концентрат (соларна течност), туба 5 л

 • Антизамръзваща течност за слънчеви и отоплителни инсталации
 • Съдържание: 1,2-Пропилен гликол (C3H8O2), съдържание: min. 99,8 обемни %, EC No. 200-338-0, CAS No. 57-55-6
 • Други наименования: 1,2-Пропандиол (1,2-Propanediol)
 • Цвят: отличителен зелен цвят
 • Мерки за безопасност при работа с пропиленгликол: При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух. Ако е наложително, да се потърси медицинска помощ. При контакт с кожата: Засегнатата област да се измие обилно с вода, докато се отстранят всякакви остатъци от продукта. Да се отстрани замърсеното и напоено облекло. При контакт с очите: Веднага промийте очите с големи количества вода в продължение на 15 минути, като държите клепачите отворени. При поглъщане на големи количества да се пие вода (поне 2 чаши). Не предизвиквайте повръщане
 • Съхранение: Опаковката да се съхранява плътно затворена, предпазена от действието на преки слънчеви лъчи. Да се съхранява при температури под 40 °C
 • Опаковка: 5 л, в пластмасова туба
 • Произведено в България
 • Продуктът не е опасен съгласно критериите на ЕЕС

 

СЪОТНОШЕНИЯ НА СМЕСВАНЕ:

 • Желана минимална температура: - 7 °C
  • Обемна часта от концентрата в сместа: 20%
  • Обемна част на водата в сместа: 80%
 • Желана минимална температура: - 13 °C
  • Обемна часта от концентрата в сместа: 30%
  • Обемна част на водата в сместа: 70%
 • Желана минимална температура: - 23 °C
  • Обемна часта от концентрата в сместа: 40%
  • Обемна част на водата в сместа: 60%
 • Желана минимална температура: - 34 °C
  • Обемна часта от концентрата в сместа: 50%
  • Обемна част на водата в сместа: 50%