Смесителни вентили за соларни системи

Термостатични смесителни вентили с пряко действие за слънчеви (соларни) и санитарни инсталации. Термостатични смесителни комплекти