Системи за битови отпадни води Sololift

Sololift2 на Grundfos са компактни и херметични автоматично работещи системи за отвеждане на отпадни и фекални води, комплект с резервоар, помпа и поплавък (и режещ инструмент за моделите за тоалетна)