Самопромивни филтри

Самопромивни филтри с автоматично обратно промиване, служещи за премахване на механични примеси (седименти) от водата, заредени със специален пълнеж, който осигурява механично (седиментно) филтриране на водата от замърсители, механични примеси, тиня, глина, ръжда с размер на частиците над 20 μm.

Автоматични и полуавтоматични колонни филтри с обратно промиване с пълнеж от активен въглен за премахване на вкус, цвят, миризми, хлор, пестициди и хербециди. Осигуряват и механично филтриране на водата с размер на частиците над 40 μm.

Колонни самопромивни автоматични филтри за отстраняване на желязо, манган и сероводород

Комбинирани автоматични филтри за предотвратяване на петте най-често срещани проблеми на водата: твърдост, желязо, манган, органична материя и амоняк. Филтрите са запълнени със специален пълнеж, който се състои от 5 различни висококачествени естествени и синтетични йонообменни и абсорбционни материали