Рециркулационни вентили

Термостатични рециркулационни вентили за отоплителни инсталации с котли за предпазване от конденз

Вентила трябва да бъде инсталиран между двете страни на топлинния иточник във вертикална или в хоризонтална позиция.

  • На връщащата тръба на котела (при вентили с температура 45°C, 55°C и 60°C), при режим на смесване
  • На подаващата тръба на буферния съд (при вентили с температура 70°C or 80°C), при разделителна функция
  • За оптимизация на антикондензационния контрол се препоръчва монтажа на вентила да бъде на връщащата тръба на котела

BRV антикондензационни вентили схема 1

Схема 1. Смесителен режим с антикондензационна функция (max. Δp: 100 kPa)

BRV антикондензационни вентили схема 2
Схема 2. Монтаж в разделителен режим с контролна функция (max. Δp: 30 kPa)

Принцип на работа:

BRV 749 принцип 1

(1) Стартиране на отоплителната система (загряване на котела)

При запалване на котела термовентила е напълно затворен към потреблението (изход A). Този процес продължава до загряването на котела и достигане на зададената температура на отваряне на термовентила (според калибровката, примерно 55°C). При този режим топлоносителя преминава през байпаса (изход B), докато температурата в котела се повишава бързо. 

BRV 749 принцип 2

(2) Загряване на системата (респективно загряване на буфера)

При достигане на работната температура (примерно 55°C), пътя към консуматорите (вход A) междувременно и пропорционално се отваря, а байпаса (изход B) се затваря. Температурата на топлоносещата течност в котела се понижава бавно, отдава температурата си към консуматорите и в даден момент пада, но не и под зададената температура (55°C).

BRV 749 принцип 3
(3) Работеща система

Температурата на топлоносителя се повишава прогресивно до напълното отваряне на термичния клапан (изход A) и се насочва към свързания байпас (изход B). Това става при температура с 10 градуса по-голяма от тази на калибровката на избрания вентил (в случая 55°C + 10°C = 65°C). По този начин инсталацията работи в стойностите на желаната зададена температура.