Редуцир вентили от бронз за високи температури

Регулатори за понижаване на налягането (редуцир вентили) за флуиди с висока температура, изработени от бронз - Berluto Armaturen - Германия