Разходомери за горива с дисплей

Електронни броячи за нетърговски цели за различни флуиди Piusi K

 • Броячи за нетърговски цели от ацетална смола за ниско, средно и високовискозни флуиди с овални зъби и алуминиева камера
 • Предназначени за дизел, биодизел, масла, греси, антифриз, течност за чистачки (в зависимост от модела)
 • Обхват на дебита - според модела съгласно таблицата
 • Точност: ±0,5% от дебита (след калибриране)
 • Повтаряемост на грешката: 0,2%.
 • Max. работно налягане - според модела, вижте таблицата
 • Загуби на налягане - под 0,5 bar при максимален дебит
 • Работа с 2 батерии по 1,5 V
 • Присъединяване на вътрешни резби.
 • Допълнителни резбови фланци за моделите K600 и K900, включени в доставката
 • Тяло с алуминиева измервателна камера.
 • Вграден филтър на входа (не се отнася за K200 и К400)
 • 5-цифров дисплей за текущо показание (0.001 - 999.99 l)
 • 8-цифров ненулиращ се тотал (1 - 99 999 999 l)
 • Нулиращ се тотал
 • Индикация за дебита (само за моделите K600 и K900)

 

Модели електронни цифрови броячи:

 Piusi електронни броячи

 

Код  Типове и работни течности Q, l/min Pmax., bar Размер Филтър Фланци
F0043012A K200 ml/L (дизел, масла, антифриз) 0,1 - 2,8 500 1/8” - -
F0043011A K200 gr/KG (дизел, греси, масла) 0,1 - 2,5 550 1/8” - -
F00484000 K400 (дизел, биодизел, масла, антифриз) 1 - 30 70 1/2" - -
000483020 K400 W (течност за стъкла, антифриз) 1 - 30 70 1/2” - -
F00486150 NEXT/2 (масла) 6 - 60 70 3/4" - -
F00496A00 K600/3 DIESEL (дизел, масла, антифриз) 10 - 100 30 1” Да Да
F00496A20 K600/3 OIL (масла, биодизел, антифриз) 6 - 60 70 3/4” Да Да
F00491000 K600 B/3 DIESEL (дизел) 10 - 100 30 1” Да Да
F00491010 K600 B/3 OIL (масла) 6 - 60 70 3/4” Да Да
00049700A K600/4 (дизел, масла, антифриз) 15 - 150 20 1 1/2” Да Да
F0049900B K900 (дизел, биодизел, масла, антифриз) 50 - 500 20 3” Да Да