Разходомери с импулсен изход

Разходомери за горива, масла и антифризи с пулсов изход и дистанционни дисплеи