Помпи за отвеждане на конденз

Помпи за изпомпване на конденз, който се събира под нивото на канализацията и не може да се влее в канализационната система. Приложение: Кондензационни котли, чилъри, киматична техника и др. 

Агрегат Conlift1 се използва за конденз със стойност над pH 2,5. За конденз от климатични системи, охлаждащи и хладилни инсталации, влагоуловители и изпарители

За конденз със стойност на pH под 2,5 използвайте аксесоар кутия pH+, код 97936176