Помпени групи за отоплителни системи DN25 (до 50kW)

Помпени групи за отоплителни системи с или без включена високоефективна циркулационна помпа, антикондензационни помпени възли, DN25, за топлинна мощност до 50kW