Помпени групи за отоплителни системи DN20 (до 35kW)

Помпени групи за отоплителни системи с или без включена високоефективна циркулационна помпа Modulus DN20, за топлинна мощност до 35kW