Многостъпални помпи Grundfos CR

Вертикални многостъпални центробежни помпи с входящ и изходящ щуцер на една ос Grundfos CR