Магнитни филтри

Филтри с интегрирана магнитна система за отстраняване на утайки в затворени циркулационни системи за технологични води, отоплителни и климатични системи