Магнет вентили от пластмаса

Електромагнитни вентили от пластмаса за различни приложения