Магнет вентили от месинг

Електромагнитни вентили от месинг за различни приложения