Контролери за отоплителни и климатични системи

Контролери за гъвкаво температурно регулиране на отоплителни системи с разнообразни топлинни източници на базата на климатичните условия и външната температура