Колектор-абсорбери за басейни

Колектор абсорбери за соларно отопление на басейни
 
OKU_абсорбери_1

 

Обща информация 
Водата от басейна преминава свободно през абсорберите, така че е без значение тяхното подреждане, т.е. те могат да бъдат монтирани и надлъжно, и напречно.
Отделните редове абсорбери се свързват в схема "Тихелман".
Не се препоръчва свързването на повече от седем панела в серия.

ПРОЕКТИРАНЕ
Оразмеряване на полето

В таблицата е посочен процентът на площта на абсорберите спрямо повърхнината (площта на водното огледало) на басейна.
Таблицата важи за открити плувни басейни, които се покриват вечер или за закрити плувни басейни.
Ефектът е в периода от началото на май до края на септември, като температурата на водата в басейна се повишава с 4 до 7 градуса в сравнение с тази в неотоплявани басейни.
При положение, че басейнът не се покрива вечер се налага преразмеряване до 50%.
В зависимост от географското разположение на обекта може да се намали или увеличи колекторната площ с 20%.
OKU_абсорбери_10 

Screen Shot 2017-02-07 at 21.42.13

Избор на помпата
Дебитът на помпата се оразмерява от 150 до 250 l/h за всеки 1 m2 инсталирана абсорберна площ.
Напорът на помпата се оразмерява като денивелация между водното огледало и най-горната част на най-горният колектор плюс запас от 5 m.

 Технически характеристики

 • Ниски загуби на налягане: 0,003 bar при дебит 200 l/h / m²
 • Тегло: 6 kg/m²
 • Водно съдържание: 6 l/m²
 • Тестово налягане: 4.5 bar
 • Работно налягане: max. 1,2 bar при 40оС
 • Ефективност: до 85 %
 • Мощност: до 0,85 kWh/m²
 • Средна стойност на мощността: 0,5 - 0,6 kWh/m²
 • Температурна устойчивост: -50°C to +115°C
 • Монолитно изпълнение без заварки, спойки и други
 • Хомогенен черен цвят
 • Използва се цялата площ за циркулация
 • Изработен от високомолекулярен полиетилен
 • Устойчив от корозия на водата от плувните басейни
 • Устойчив на замръзване
 • Може да се ходи върху колектора
 • Гъвкава връзка между отделните модули

 

 КОЛЕКТОРИ-АБСОРБЕРИ - типоразмери

 • Абсорбер 1000 - С интегриран колектор Ø 40 mm и два аншлуса Ø 25 mm - Размери: 1320 mm x 820 mm
 • Абсорбер 1001 - С 4 аншлуса Ø 28 mm - Размери: 1280 mm x 820 mm
 • Абсорбер 1002 - С 2 колектора Ø 40 mm - Размери: 1360 mm x 820 mm

OKU_абсорбери_8

Присъединителни елементи за абсорбери

OKU_абсорбери_3

Код Тип Размер
2011 Комплект за свързване 38 x 5 x 60 mm
2012 Комплект за свързване 25 x 3 x 60 mm

 

Произведени в Германия.

OKU_абсорбери_12

 OKU_абсорбери_7