Групи за трансфер на AdBlue

Групи за трансфер и диспенсъри за AdBlue с мембранни самозасмукващи помпи със захранване 12V, 24V или 230V