Филтри и патрони 7" Atlas Filtri

Стандартни филтърни колони и филтриращи патрони за седиментна филтрация и за обработка на вода с височина на кертиджите 7"