Филтри и патрони 20" Atlas Filtri

Стандартни филтърни колони и филтриращи патрони за седиментна филтрация и за обработка на вода