Фекални помпи

Серията помпи SEG на Grundfos са потопяеми помпи с хоризонтален нагнетателен изход, специално проектирани за изпомпване под налягане на отпадни води, съдържащи води от тоалетни. Оборудвани са с режеща система, която нарязва твърдите отпадъци на по-малки частици с цел да могат да бъдат отведени по тръби с относително малък диаметър.

Помпите Grundfos Unilift AP50 и Unilift AP50B са подходящи за изпомпване на отпадна и дъждовна вода в градинарството, от реки и езера; дъждовна вода, дренажна вода или вода от наводнения; вода за пълнене/празнене на контейнери, водоеми, резервоари и др.; отточни води от душове, перални машини и мивки под нивото на канала; вода в басейни; дренажни води в изкопи; подпочвени води (приложения за понижаване на нивото); битови отточни води от септични ями и системи третиране за утайки; отточни води от надлези, подлези и др.