Двупътни и трипътни зонови вентили

Двупътни и трипътни зонови вентили за отоплителни, климатични и соларни инсталации

Соларни двупътни и трипътни зонови вентили с възможност за 2 позиции в зависимост дали моторът е активиран или не. Вентилът е оборудван с външен лост за ръчно позициониране на топката