Диференциални пресостати

Превключватели по диференциално налягане, които затварят или отклоняват електрически контакт, когато диференциалното налягане между двата входа достигне горната зададена точка и отварят или освобождават контакт, когато падне под долната зададена точка