Антикондензационни вентили за котли до 65kW

Термостатични рециркулационни вентили за отоплителни инсталации с котли за предпазване от конденз с топлинна мощност до 65 kW (DN 32)