Антикондензационни вентили за котли до 32kW

Термостатични рециркулационни вентили за отоплителни инсталации с котли за предпазване от конденз с топлинна мощност до 32 kW (DN 25)